Акро балет

Акро балет е стил в танцовото изкуство, който съдържа акробатични и гимнастически елементи . Той развива гъвкавостта и издръжливостта на тялото, които помагат за по-ефектни и сложни танцови изпълнения. Акро балетът е също и забавление и предизвикателство за децата, които искат да се развиват в тази насока.