Бейби балет

Часовете по бейби балет включват в себе си различни движения, упражнения, танцови игри , музика, броене, ритъм, изграждане на образ. Всичко това развива двигателни умения, координация, креативност, музикалност, като по този начин нашите танцови педагози насърчават и подхранват увереността на децата за това, че ако искат – могат.